Perustamiskokous 2.12.2009

2.12.2009:

Paikalta palkatut suomalaiset – nyt kaikilla on mahdollisuus järjestäytyä!

Suomen Pietarin pääkonsulaatissa koettiin historiallisia hetkiä 2.12.2009, kun YPA JHL ry virallisesti perustettiin. Historiallista hetkeä juhlistettiin nostamalla venäläiseen tapaan kuohuviinimaljat. Lyhenteen YPA JHL ry taakse kätkeytyy paikalta palkattujen asioita ajava Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon kuuluva järjestöyhdistys Yhdistyneet paikalta palkatut. YPA JHL toivoo myös olevansa toiminnallaan esimerkkinä muiden edustustojen asemamaasta palkatuille ja kannustaakin kaikkia järjestäytymään.

Pietarin pääkonsulaatin henkilöstömäärästä ylivoimaisesti suurin osa on asemamaasta palkattuja ts. edustustoon työsuhteessa olevia suomalaisia työntekijöitä, joista lähes kaikki viisumivirkailijoita. Lisäksi kesäisin ja vuodenvaihteessa viisumisesongin huippuja tasaamaan ja vakituisten työntekijöiden lomista aiheutuvia aukkoja paikkaamaan saapuu huomattava joukko kausiapulaisia.

Paikalta palkatut, asemamaasta palkatut vai edustustoon työsuhteessa olevat työntekijät?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nimen variaatiot eivät kuitenkaan häivytä sitä tosiasiaa, että asemamaasta palkattujen suomalaisten, lähinnä viisumivirkailijoiden, asema on vähintäänkin sumea. Jo pelkästään vieraassa maassa asuminen ja eläminen tuovat haasteita arkipäivään. Työssä puolestaan mm. työehtosopimuksen puuttuminen ja asemamaasta palkattuihin suomalaisiin työntekijöihin sovellettavien lakien väljyys näkyvät pienissä ja suurissa käytännön asioissa. Lisäksi työsopimusten määräaikaisuus vähentää jatkuvuuden tunnetta, eikä kannusta järjestäytymiseen, vaikka sille olisi tarvetta. Osa Pietarin pääkonsulaatin paikalta palkatuista ei ole kuulunut aikaisemmin ammattiliittoihin, jotkut kuuluvat aiemman työuransa kautta eri liittoihin ja osa on kuulunut Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistykseen.

Kaiken alku ja juuri

Paikalta palkattujen asema ja työehdot ovat aika ajoin olleet esillä eri yhteyksissä, mutta varsinaisille toimille aika oli kypsä vasta lokakuussa 2009, kun Suomen Pietarin pääkonsulaatin viisumivirkailijoista mm. Kirsti Ruskokivi ja Liina Lill päättivät että on viimeinkin aika tarttua toimeen. SAK:ön lähetettyyn kyselyyn vastasi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, joka lupasi ottaa paikalta palkatut siipiensä suojaan. Liiton edustaja Mauri Keskinen kävi 27.10.2009 Pietarissa esittelemässä liittoa ja esitteli erilaisia vaihtoehtoja, joista yksi oli liiton alaisen, paikalta palkattujen oman jäsenyhdistyksen perustaminen ja luottamusvaltuutetun valinta. Ehdotus tuntui sopivalta, koska jo olemassa olevista jäsenyhdistyksistä mikään ei tuntunut omalta juuri erityisen asemamme ja sen tuomien kysymysten ratkaisemiseksi.

Vaikka vuodenaika olikin harmaa ja pimeä, se näytti silti olevan otollinen aktivoitumiselle, koska kokousten ja kampanjoinnin myötä JHL:on liityttiin aktiivisesti ja yhdistyksen perustamiseen riittävä jäsenmäärä saatiin nopeasti kokoon. Jäsenhankintakampanja on jatkuvasti käynnissä, koska mitä enemmän jäseniä yhdistyksessä on, sitä suurempi painoarvo sillä luonnollisesti on. Jo 2.12.2009 Suomen Pietarin pääkonsulaatissa pidettiin paikalta palkattujen yhdistyksen perustamiskokous.

Hankaluuksia tuotti ainoastaan yhdistyksen nimen valinta. Kaikki etukäteen kokoukseen toimitetut nimiehdotukset saivat kannatusta, mutta kalkkiviivoilla ohi kiisi yllätysnimi Yhdistyneet Paikalta palkatut. Nain yhdistyksen koko nimi kuuluu Yhdistyneet paikalta palkatut JHL ry / YPA JHL ry.

Kuka on kukin?

Perustamiskokouksessa valittiin yksimieliseksi yhdistyksen puheenjohtajaksi Pasi Voutilainen ja kunniajäseneksi uranuurtaja Kirsti Ruskokivi. Hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä ja kolmesta varajäsenestä.

Uudeksi luottamusvaltuutetuksi valittiin viisumivirkailija Riikka Porkola, joka on työskennellyt pääkonsulaatissa keväästä 2009 lahtien. Porkola odottaa rakentavaa, aktiivista ja toimivaa yhteistyötä niin yhdistyksen jäsenten, kuin yhdistyksen ja työnantajan välillä. Ajankohtaisten kysymysten ratkaisemisen lisäksi Porkola näkee jäsenhankinnan yhdistyksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä.

Uudessa hallituksessa on mukana niin järjestötyöstä kokemusta jo omaavia sekä innokkaita vasta-alkajia. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 10.12.2009 ja sen on varsinaisten kokousten ohella tarkoitus kokoontua myös epävirallisesti aina tarpeen vaatiessa. Vaikka vuodenvaihde on jo ovella, on hallitus jo ryhtynyt työhönsä, eikä anna juhlakauden pysäyttää pyörän pyörimistä. Hallitus on aktiivisesti yhteydessä yhdistyksen muihin jäseniin ja toivoo heidän ottavan rohkeasti yhteyttä ongelmatilanteissa.

Pietarin pääkonsulaatissa perustettu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenyhdistys on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan kaikille Suomen edustustoissa työskenteleville asemamaasta, ts. paikalta palkatuille, alaa opiskeleville sekä sille aikoville Suomen kansalaisille. Lisätietoja JHL:n Kaakkois-Suomen aluetoimistosta Hannu Revolta, puh. 010 770 3592 ja 040 5913199 sekä sähköpostitse: hannu[piste]repo[ättä]jhl[piste]fi

Teksti: Annina Voutilainen
Kuva: Juha Ollonberg