Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyneet paikallisesti palkatut JHL ry

 

Kenelle?

Yhdistyksemme edustaa Suomen ulkoasiainhallinnon palveluksessa ulkomaanedustustoissa työskentelviä paikallisesti palkattuja henkilöitä. Paikallisesti palkatut työskentelevät edustustoissa mm. maahantulolupatehtävissä, taloushallinnossa ja erilaisissa assistenttitehtävissä.

Mitä tarkoittaa paikallisesti palkattu?

Paikallisesti palkattu työntekijä on henkilö, joka otetaan edustuston palvelukseen paikallisella työsopimuksella. Tällaiseen sopimukseen sovelletaan edustuston sijaintimaan työlainsäädäntöä. Henkilö voi olla rekrytoitu asemamaasta tai Suomesta. Työnantaja on Suomen edustusto, mutta työsuhteeseen ei sovelleta Suomen työlainsäädäntöä eikä työehtosopimuksia. Monessa maassa ei ole ammattiyhdistysliikkeen neuvottelemia työehtospimuksia, joten työehdot ovat paikallisen lain määräämän minimin mukaiset. Erityisesti kehitysmaissa työlainsäädäntö on vielä lapsen kengissä ja lain tuoma suoja sekä edut ovat työntekijälle kovin kehnot.

Mitä yhdistys tekee?

Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että työlainsäädäntöä ja solmittuja sopimuksia noudatetaan. Yhdistys käy liiton lakimiehen avulla neuvottelua ulkoministeriön kanssa jäsentensä työehtojen parantamiseksi. Lisäksi YPA järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa sekä tarjoaa jäsenetuja.

Missä yhdistyksellä on jäseniä?

YPA:lla on jäseniä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä 13 eri edustustossa. Maantieteellisesti suurin jäsenesiintymä löytyy Venäjältä, Suomen edustustoista Pietarissa, Moskovassa ja Murmanskissa. Olemme koko ulkoasiainhallinnon paikallisesti palkattujen yhdistys ja toivotamme jäsenet kaikista edustustoista tervetulleiksi!

Missä yhdistyken hallitus toimii?

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat useiden edustustojen palveluksessa olevia YPAn jäseniä. Hallitus kokoontuu YPAn verkkosivujen työhuoneessa tai skypen välityksellä. Syys- ja kevätkokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ja ne pidetään verkkosivujen jäsenhuoneessa. Kaikki kiinnostuneet otetaan mielellään hallituksen jäseniksi. Aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ei vaadita. Hallituksen jäsenillä on mahdollista saada yhdistyksen iPad käyttöön yhteydenpitoa varten.

Milloin yhdistys on perustettu?

Yhdistys on perustettu joulukuussa 2009 Pietarissa Suomen pääkonsulaatissa työskentelevien suomalaisten viisumivirkailijoiden aloitteesta. Suomessa YPA kuuluu JHL:n Kaakkois-Suomen seutukuntaan, jonka aluetoimisto Lappeenrannassa opastaa ja tukee yhdistystä sen toiminnassa.

Paljonko jäsenyys maksaa?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2019 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton jäsenmaksuosuus on 1,00 % ja työttömyyskassan 0,38 %. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. JHL ilmoittaa automaattisesti verottajalle tiedot maksetusta jäsenmaksuista.